Nabízíme Vám přátelský a kvalifikovaný přístup. Teoretická výuka bude probíhat dvakrát týdně dle domluvy. Výcvik je prováděn v dopoledních i odpoledních hodinách, samozřejmostí je i výcvik o víkendech na přání žáka. V případě potřeby je možné střídat při jízdách v místě Vašeho bydliště.

  • praktických jízd na sk. B je 28 vyučovacích hodin
  • 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
  • délka trvání 1-3 měsíce, dle přání zákazníka bez rozdílu ceny
  • praktických jízd na sk. A/M, A1, A2, A je podle zákonné úpravy je 13 vyučovacích hodin

Teorii a jízdy vyučujeme tak, aby hodiny co nejvíce vyhovovaly Vám, našim žákům. Možnost placení na splátky se splacením do ukončení kurzu před závěrečnou zkouškou bez navýšení.

Skupina B – opravňuje k řízení:

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Skupina A/M, A1, A2, A – opravňuje k řízení:

A/M – od 15-ti let věku, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h a objemem motoru max. 50 cm3.

A1 – od 16-ti let věku, lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nanejvýš 11 kW, tříkolky, výkon max. 15 kW (též čtyřkolky do 15 kW a 400 kg).

A2 – od 18-ti let věku, motocykly o výkonu nepřevyšujícím 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnost nepřevyšujícím 0,2 kW/kg.

A – motocykl o výkonu větším než 35 kW nebo o poměru výkon / hmotnost větším než 0,2 kW/kg, od 24 let věku nebo je osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Z důvodu novely vyhl. č. 167/2002 Sb., která stanovila složitější provádění závěrečných zkoušek na motocyklu, jsme se rozhodli, že budeme provádět výcvik pro motokáře v rozsahu 18 vyučovacích hodin. Část výcviku absolvujete na výcvikové ploše u Rybářské školy. Zapůjčíme Vám helmu vybavenou interkomem, dostanete od nás kuklu a pochopitelně vám zapůjčíme veškeré ochranné pomůcky (chránič páteře, loktů, kolen).

Rozšíření řidičského průkazu na motocykl:

K rozšíření ze skupiny A1 na A2 a ze skupiny A2 na A již není předepsaný povinný výcvik. Postačí pouze doplňková zkouška, při které už nepíšete testy. Před touto zkouškou Vám doporučujeme alespoň dvě vyučovací hodiny na našem motocyklu, jedna na cvičišti a jedna v provozu.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla.

Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy, zkoušky z praktické jízdy.

Od 20.2.2016 pokud žadatel neudělá zkoušku z předpisů (zkušební test na počítači) nemůže dále pokračovat ve zkoušce. Na jízdu bude připuštěn až po uspěšném provedení testu !!

Opravná zkouška musí být úspěšně složena do 6 měsíců od první zkoušky.