Vyplnění přihlášky do autoškoly on-line

Kliknutím na následující tlačítko můžete jednoduše vyplnit přihlášku do autoškoly prostřednictvím on-line formuláře.

Stažení přihlášky do autoškoly

Pro stažení interaktivních formulářů “Žádost o přijetí k výuce a výcviku” (přihláška do autoškoly) a “Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel” (lékařský posudek) stačí kliknout na následující tlačítka. Oba formuláře jsou ve formátu PDF s možností přímého vyplnění.

  • Přihlášku do autoškoly vytiskněte oboustranně (na 1 list papíru).
  • Lékařský posudek nechte potvrdit svým praktickým (dětským) lékařem.
  • V případě neplnoletosti Vám žádost podepíše váš rodič, či jiný zákonný zástupce.
  • Pokud je žadateli méně jak 15 let, podpis zákonného zástupce musí být úředně ověřen.
  • Lékařský posudek musí mít datum stejné nebo starší, než-li žádost o přijetí k výuce a výcviku (přihláška).
  • Potvrzené dokumenty můžete vhodit do schránky v OC Koruna, Náměstí Svobody č.p. 4. (1.patro), Vodňany.
  • O začátku kurzu budete vždy telefonicky informováni.
  • Na vyplnění interaktivních pdf dokumentů doporučujeme Acrobat reader.
Formulář s přihláškou do autoškoly Vám přináší www.prihlaska-do-autoskoly.cz

TOPlist