Nabízíme Vám přátelský a kvalifikovaný přístup. Teoretická výuka bude probíhat dvakrát týdně dle domluvy. Výcvik je prováděn v dopoledních i odpoledních hodinách, samozřejmostí je i výcvik o víkendech na přání žáka. V případě potřeby je možné střídat při jízdách v místě Vašeho bydliště.

  • praktických jízd na sk. B je 28 vyučovacích hodin
  • 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
  • délka trvání 1-3 měsíce, dle přání zákazníka bez rozdílu ceny
  • praktických jízd na sk. A/M, A1, A2 je podle zákonné úpravy je 13 vyučovacích hodin

Teorii a jízdy vyučujeme tak, aby hodiny co nejvíce vyhovovaly Vám, našim žákům. Možnost placení na splátky se splacením do ukončení kurzu před závěrečnou zkouškou bez navýšení.

Skupina B – opravňuje k řízení:

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Skupina A/M, A1, A2 – opravňuje k řízení:

Skupina A/M – od 15-ti let věku, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h;
Skupina A1 – od 16-ti let věku, lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nanejvýš 11 kW;
Skupina A2 – od 18-ti let věku, motocykly o výkonu nepřevyšujícím 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnost nepřevyšujícím 0,2 kW/kg.

Z důvodu novely vyhl. č. 167/2002 Sb., která stanovila složitější provádění závěrečných zkoušek na motocyklu, jsme se rozhodli, že budeme provádět výcvik pro motokáře v rozsahu přibližně 19 vyučovacích hodin, dle rychlosti vývoje řidičských schopností. Část výcviku absolvujete na výcvikové ploše u Rybářské školy. Zapůjčíme Vám helmu vybavenou interkomem, dostanete od nás kuklu a pochopitelně vám zapůjčíme veškeré ochranné pomůcky (chránič páteře, loktů, kolen). Vzhledem k novele vyhl. č. 167/2002 Sb., která stanovila složitější provádění závěrečných zkoušek na motocykl, rozhodli jsme se, že nebudeme naše žáky připravovat pouze podle minimální zákonné úpravy 13-ti vyučovacích hodin praktických jízd, které zdaleka neumožní kvalitní přípravu na zkoušku, ale celkový počet jízdních hodin výcviku je kalkulován na 19 hodin výcviku. Pokud by toto nestačilo, můžete za níže uvedených podmínek absolvovat doplňující výcvik.

Rozšíření řidičského průkazu na motocykl:

K rozšíření ze skupiny A1 na A2 již není předepsaný povinný výcvik. Postačí pouze doplňková zkouška, při které už nepíšete testy. Před touto zkouškou Vám doporučujeme alespoň dvě vyučovací hodiny na našem motocyklu, jedna na cvičišti a jedna v provozu.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla.

Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy, zkoušky z praktické jízdy.

Od 20.2.2016 pokud žadatel neudělá zkoušku z předpisů (zkušební test na počítači) nemůže dále pokračovat ve zkoušce. Na jízdu bude připuštěn až po uspěšném provedení testu !!

Opravná zkouška musí být úspěšně složena do 6 měsíců od první zkoušky.