Nabízíme Vám přátelský a kvalifikovaný přístup. Teoretická výuka bude probíhat dvakrát týdně dle domluvy. Výcvik je prováděn v dopoledních i odpoledních hodinách, samozřejmostí je i výcvik o víkendech na přání žáka. V případě potřeby je možné střídat při jízdách v místě Vašeho bydliště.

  • praktických jízd na sk. B je 28 vyučovacích hodin
  • 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
  • délka trvání 1-3 měsíce, dle přání zákazníka bez rozdílu ceny

Teorii a jízdy vyučujeme tak, aby hodiny co nejvíce vyhovovaly Vám, našim žákům. Možnost placení na splátky se splacením do ukončení kurzu před závěrečnou zkouškou bez navýšení.

Skupina B – opravňuje k řízení:

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla.

Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy, zkoušky z praktické jízdy.

Od 20.2.2016 pokud žadatel neudělá zkoušku z předpisů (zkušební test na počítači) nemůže dále pokračovat ve zkoušce. Na jízdu bude připuštěn až po uspěšném provedení testu !!

Opravná zkouška musí být úspěšně složena do 6 měsíců od první zkoušky.